UAB "Orion Global PET"Indorama Ventures
Socialinis atsakingumas

Įmonė 2011 m. yra įsidiegusi Socialinio atsakingumo (SA8000) standartą ir įsipareigoja laikytis visų jo reikalavimų, nacionalinių teisės aktų bei kitų jai taikomų reikalavimų, atsižvelgiant į tarptautinius dokumentus. Įmonės vadovybė įsipareigoja nuolat gerinti socialinio atskaingumo (SA) sistemą, periodiškai peržiūrėti SA politiką, įvertinant jos tinkamumą įmonei ir adekvatumą įstatymams, bei apie SA politiką informuoti visus darbuotojus bei suinteresuotas šalis.


Socialines Atsakomybes politika LT 
 
Socialines Atsakomybes politika EN 

Orion Global PET
Struktūra
Vykdomi projektai
Aplinkos apsauga
Socialinis atsakingumas
Apie mus
Veiklos principai
Kontaktai

Knowledge. Commitment. Service