UAB "Orion Global PET"Indorama Ventures
Vykdomi projektai

UAB "Orion Global Pet" tradicinių išteklių energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įrengiant saulės jėgainę

Įmonė UAB "Orion Global PET" siekdama prisidėti prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo, bei taupyti patiriamas įmonės energijos sąnaudas nusprendė įgyvendinti projektą „UAB "Orion Global Pet" tradicinių išteklių energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įrengiant saulės jėgainę“.

Projekto tikslas - sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Projekto metu planuojama įdiegti 300 kW galingumo
saulės jėgainę, kuri  leis sumažinti energijos vartojimo iš tradicinių šaltinių intensyvumą, prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo bei aplinkos taršos mažinimo.

Projekto vertė 245 330,13 Eur.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836.

Projektas įgyvendinamas 2018/05/25 – 2019/06/30.


=============
Projektas:  Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-0029  “Orion Global Pet žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas 2016-2018 metais”

Projekto vykdymo terminai: 2016 05 09 – 2018 07 07
Projekto vertė: 161.838,00 Eurų
Paramos lyginamoji dalis:  50 %
Projekto tikslas: Tobulinti UAB „Orion Global pet“ darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus logistikos,  mechanikos ir energetikos ir  gamybos procesuose bei valdant inžinerinius ir automatinius įrengimus.
Projekto rezultatas: Dirbančiųjų, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, skaičius  – 30. 


PROJEKTAS DALINAI FINANSUOJAMAS IŠ 2014-2020M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS


PROJEKTAS PABAIGTAS 

2018 m. pasiekti rezultatai:

● yra apmokyti 83 unikalūs dalyviai, visos veiklos įgyvendintos;
●  Projekto lėšos panaudotosa 100%.

=============

UAB „Orion Global pet“ 18MW galios (12,6 MW naudingos šilumos energijos) termoalyvos biokatilinės Metalo g. 16, Klaipėdoje statybos projektas


2015-08-26, KlaipėdaSu ES parama sėkmingai įgyvendinamas UAB „Orion Global pet“ termoalyvos katilinės įrengimo projektas
Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Global pet“, pasinaudojusi Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemone „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, siekiant atpiginti gaminamos produkcijos savikainą stato biokuro katilinę, kurioje pagamintos šilumos galia sieks iki 12,6 MW naudingos šilumos energijos.
Termoalyvos katilinės įrengimo darbai pradėti 2014 metų vasario mėnesį ir bus vykdomi iki 2015 m. rugsėjo mėnesio pagal projektą Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-006 „UAB „Orion Global pet“ termoalyvos katilinės įrengimas“.

Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas formuotis sąžininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir perdavimo veiklai, bus užtikrinta galimybė skaidriai ir efektyviai išnaudoti energetinių išteklių biržos teikiamus privalumus šilumos vartotojams, bus užtikrintas nenutrūkstamas šilumos energijos tiekimas konkurencingomis bei ekonomiškai pagrįstomis kainomis Klaipėdos LEZ. Projekto dėka taip pat pagerės ekologiniai rodikliai Lietuvoje, projektas prisidės prie energijos santykinės dalies sumažėjimo išgaunamoje energijoje. Aukštesnis energijos efektyvumas užtikrins mažesnį poreikį kitiems energijos šaltiniams, didės atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo santykis, kas sąlygos didesnį energetikos ekologiškumą Lietuvoje. Projektas turės įtakos intensyviam aukštųjų technologijų vystymuisi energetikos pramonėje bei šiomis technologijomis paremtų gamybos procesų skatinimui.
1 737 720,11 EUR UAB „Orion Global Pet“ projektui „UAB „Orion Global pet“ termoalyvos katilinės įrengimas“ vykdyti reikalingų lėšų buvo finansuojama iš ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.


Orion Global PET
Struktūra
Vykdomi projektai
Aplinkos apsauga
Socialinis atsakingumas
Apie mus
Veiklos principai
Kontaktai

Knowledge. Commitment. Service